Palvelumalli taloyhtiöille - Parking Energy

Palvelumallimme taloyhtiöille

Parking Energyn palvelumalli on kestävä ja kaikille osapuolille reilu ratkaisu sähköautojen lataamiseen taloyhtiöissä

Kun taloyhtiö hankkii latausvalmiuden koko parkkikentälle, saa taloyhtiö koko parkkipaikalle Parking Energyn pikaliittimet eli mahdollisuuden asentaa latauslaitteet parkkipaikalle. Latausvalmiuden vähimmäistilaus on kymmenen parkkiruutua. 

Pikaliittimeen on mahdollista hankkia ja asentaa Parking Energyn:

  • Piharasia ja kellolaite
  • Älyschuko-latauslaite 3,7 kW (1x tai 2x) (älymoduuli)
  • T2Max-latauslaite (2 x 22 kW Type 2 + 2 x  Schuko)

Tarjoamamme latausvalmius on helpoin ja kustannustehokkain tapa hoitaa taloyhtiön sähköautoasiat kerralla kuntoon ja nostaa samalla kiinteistön arvoa.

Palvelumallissamme taloyhtiö vastaa kaapeloinnista, latauslaitteista sekä latausvalmiudesta. Autoilijan kustannuksina sähkön käytön kulut sekä hallinnointikulut. Pikaliitinteknologia mahdollistaa latauslaitteen asentamisen ilman varsinaisia sähkötöitä.

Mitä tarkoittaa taloyhtiön latausvalmius?

Latausvalmius tarkoittaa sitä, että taloyhtiö pystyy tilaamaan suoraan Parking Energyltä halutut latauslaitteet asukkaiden tarpeiden mukaan ja nämä voidaan asentaa ilman sähkötöitä.

Latausvalmiuden idea on kehittämässämme innovatiivisessa pikaliitinjärjestelmässä. Pikaliitinteknologiamme mahdollistaa perinteisen kaapeloinnin hyödyntämisen sekä autojen lämmittämiseen että sähköautojen lataamiseen.

Käyttöön otettavan latauspisteen pikaliittimeen voidaan plug-and-play -menetelmällä asentaa perinteinen piharasia mekaanisin kellolaittein sekä eri tyyppisiä Parking Energyn latauslaitteita.​

Taloyhtiö tekee Parking Energyn kanssa operointisopimuksen ja tilaa haluamallaan tavalla (osto tai leasing) latauslaitteet asukkaiden käyttöön.

Operointisopimus on taloyhtiöille maksuton ja pitää sisällään myös lataussähkön automaattisen hyvityksen taloyhtiölle.

Skaalautuva järjestelmä

Sähköautojen latausteknologiat kehittyvät jatkuvasti. Markkinoille tulee uusia automalleja, jotka kykenevät hyödyntämään saatavilla olevaa sähkövirtaa uusin tavoin ja käyttömukavuuden vaatimustaso nousee esimerkiksi kiinteään kaapeliin tottumisen myötä.

Parking Energyn pikaliitinteknologia mahdollistaa skaalautuvan latausratkaisun, joka huomioi tulevaisuuden laitekehityksen. Tulevaisuusvarmat latauslaitteet takaavat sen, että taloyhtiöillä ja autoilijoilla on aina käytössään viimeisintä teknologiaa hyödyntävä latauspiste.  

Latauspisteen asentaminen voidaan suorittaa ilman varsinaisia sähkötöitä, jopa viereisten autojen latauksen keskeytymättä. Latauspisteen huoltaminen tai vaihtaminen tehokkaampaan tapahtuu myös ilman palvelukatkoksia.

Laitteiden toimivuustakuu

Parking Energy on vastuussa latauslaitteidensa toimivuudesta koko sopimuskauden ajan. Kaikki toimittamamme latauslaitteet ovat myös jatkuvassa etävalvonnassa. Ennakoivan huollon avulla voidaan ehkäistä toimintahäiriöitä ja vaihtaa laite ennen kun se vioittuu. Parking Energyn  latauslaitteet täyttävät CE-standardien mukaiset turvallisuusvaatimukset ja lisäksi niissä on useita sähköturvallisuutta lisääviä toimintoja.

Sähkön laskutus

Jokainen latauspiste mittaroi kulutetun sähkön. Taloyhtiö asettaa sähkön hinnan, suosituksena yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen omakustannehinta. Parking Energy laskuttaa autoilijaa (laskutuslisä 0,02 €/kWh) ja hyvittää käytetyn sähkön taloyhtiölle neljännesvuosittain.

Älykäs sähkön tasaaminen

Älykkäällä sähkön tasaamisella mahdollistetaan se, että vanhakin sähköjärjestelmä voidaan päivittää sähköautojen lataamiseen soveltuvaksi ilman kallista sähköremonttia.

Taloyhtiöissä voi näin olla useita latauspisteitä ilman taloyhtiön sähköliittymän ylikuormittumista.

Parking Energyn älykkään sähkön tasausjärjestelmän avulla lataaminen tapahtuu täydellä teholla silloin, kun kiinteistön kapasiteetti siihen riittää. Kysynnän kasvaessa järjestelmä rajoittaa autojen lataustehoa tasaisesti ja kaikki autot saavat virtaa annetun kapasiteetin puitteissa.

Sähkönkulutuksen tehopiikki syntyy asuintaloissa tyypillisesti iltaisin ihmisten palatessa töistä ja kiinteistöissä puolestaan ihmisten tullessa töihin. Älykkäällä sähkön tasausjärjestelmällä  voidaan rajoittaa sähköautojen latausta kulutuspiikkien aikana. Sähköautoilijalle tärkeintä on kuitenkin se, että akku on aamulla tai työpäivän jälkeen täysi